Att munblåsa fönster är en äldre teknik som användes för att skapa fönsterrutor. Idag tillverkas fönsterrutor med floatglasmetoden, vilket innebär att glasmassan flyter på smält tenn. Denna metod ger helt släta fönster. Men floatglasmetoden började inte användas i Sverige förrän under 1900-talet, medan man har hittat glasrutor så gamla som från år 79 e. Kr. i Pompeji. Innan de moderna teknikerna fanns till hands munblåste man fönsterrutorna.

Munblåst glas tillverkas genom att en upphettad glasmassa blåses ut till en cylinderform. För att få den längre svingar glasblåsaren cylindern. När den är en passande längd klipps botten av cylindern upp, och skärs av upptill. Den värms sedan upp igen i en ugn. Cylindern klipps upp på längden och viks ut. För att ytterligare platta till rutan används en träkloss. Resultatet blir en ruta som har en yta med en tydlig struktur och karakteristiska bubblor. Bubblorna gör att varje munblåst glasruta är unik, det finns inte två som ser likadana ut. Storleken på munblåsta glasrutor begränsas av vad glasblåsaren han hantera; det går inte att skapa lika stora rutor som med moderna tekniker. Läs mer om munblåsningstekniken på bostadsguiden.

Om du är en glasblåsare av konstglas eller andra former av glas, och har ett eget företag, kan du använda dig av tjänsten Fakturino factoring. De förmedlar aktörer bland banker och finansinstitut som kan sköta din fakturering.Munblåsta glas 1

Det finns idag ingen fabrik i Sverige som tillverkar munblåst fönsterglas. Den sista fabriken som gjorde det lades ner på 1930-talet. Det går dock fortfarande att importera sådana fönsterglas från Tyskland och Frankrike. Idag beställs nya munblåsta glas framförallt av husägare till fastigheter som är byggda innan 1930-talet som vill renovera dem tidsenligt. Även kyrkor som vill byta ut sina fönsterrutor mot nya, men tidsenliga sådana, beställer munblåsta glasrutor. Det går att kombinera munblåst glas med modernt energiglas för att få både isoleringen och energisparareffekten från det moderna glaset och autenticiteten från det traditionella glaset.

Om du har munblåsta fönsterrutor i ditt hus eller din lägenhet bör du vara rädd om dem. Den svåra processen för att skapa rutorna och den nästan obefintliga tillgången gör att priserna på munblåst glas ligger högt: räkna med att betala runt 2000 kronor per kvadratmeter.

Taggar: , , , , , , , , ,