Konsumenter idag blir allt mer medvetna och ställer högre krav. Ett område där medvetenheten har ökat är miljön i naturen och inomhusmiljön. För att spara på naturens resurser vill många konsumenter minska sin energiförbrukning, och för att skona sig själva vill man ha en lugn och fredad inomhusmiljö som är fri från buller från trafik och annat. Båda dessa önskemål kan uppfyllas med ett väl ljudisolerat fönster.

Flera faktorer spelar in när man ska välja att installera ett ljudisolerat fönster. Det första man bör tänka på är hur starkt bullret är i området runt ens fastighet. Störst belastning är det på fasader som vetter mot en trafikled, men även buller från restauranger, uteserveringar och grannar kan bidra till en för hög ljudnivå. Ju högre belastningen är, desto bättre isolering bör man välja. Läs mer om att mäta bullerbelastningen på v2-sp.se

Självklart är själva glaset en faktor. Glasets tjocklek, hur stort avståndet är mellan olika glasrutor, vilken gas som används mellan glasen och glasens laminering är saker som påverkar hur effektiv ljudisoleringen blir. Även det bästa glaset tappar dock mycket isolerande effekt om fönstret inte är rätt monterat i väggen. Till exempel måste det vara helt tätt mellan fönsterkarmen och väggen. Det är därför viktigt att använda tätlister vid monteringen. Fast monterade fönster, som inte går att öppna, ger bäst effekt både vad gäller ljudisolering och energisparande, men är bara praktiskt möjligt om fönstret sitter på markplan eller vid en balkong för att möjliggöra tvätt på utsidan.Ljudisolerat 1

I äldre fastigheter byggda innan 1940 är det inte alltid nödvändigt att byta ut glaset. Äldre fönster har ofta ett större mellanrum mellan bågarna än moderna fönster, vilket har en positiv effekt på ljudisoleringen. Om den ändå behövs förbättras kan det räcka med att byta ut ett av glasen mot ett tjockare.

Med ett ljudisolerat glas i ett två- eller treglasfönster kan ljuddämpningen förbättras med 8-11dB, vilket är en avsevärd dämpning med tanke på att en dämpning med endast 5-6 dB upplevs som att ljudnivån halverats. Dessutom minskar värmeförlusten genom fönstret med 35-65 %.

En för hög ljudnivå i ens omgivning kan på sikt leda till stress, irritation och sjukdom. Med den relativt lilla åtgärden att byta ut ett fönster mot ett ljudisolerat fönster kan man skydda både sig själv och miljön för lång tid framöver.

Taggar: , , , , , , ,