Ända sedan människan började bygga boningar till skydd mot väder och vind har man också vinnlagt sig om en liten glugg eller ett fönster. Röken från elden vädrades ut och man kunde också spana ut efter faror eller vänner i antågande. Syftet med ventilation kommer tydlig fram när man studerar fornnordiska. Där heter denna öppning ”vindauga”, eller just vind-öga. En öppning eller en lucka där frisk luft och vind kunde komma in och den gamla unkna rökiga luften kunde komma ut. Detta ord gamla fornnordiska ord har levt kvar och utvecklats. Jämför med danskans ”vindue” till exempel. Detta gamla ord är också ett av de få som sedan har tagits upp av engelskan, ”window”.

Utveckling

Från de första enkla hålen med endast en trälucka som tätning så har fönstren utvecklats enormt. Idag kan man köpa fönster av många olika material. Vad är då bäst? Ska man köpa fönster av trä, aluminium eller plast? Ja det är ofta en smaksak, men det är mycket viktigt att väga in husets historia när man fattar ett beslut. Har man ett gammalt hus från 1800-talet då är det närmast ett helgerån att sätta in plastfönster kan man tycka. Även om plastfönster med en ram av aluminium kan vara mycket funktionsdugliga och priseffektiva så måste man se helheten. Man måste också se till att fönstren har ett typgodkännande. Detta är en sorts överenskommelse inom svensk dörr och fönsterindustri för att säkerställa kvaliteten. Det är ett skydd för köparen som gör att man kan undvika tråkiga och dyra överraskningar längre fram.

Även husets byggnadsmaterial i övrigt bör vägas in. Bor man i ett hus av trä så kan det kännas malplacerat med fönster av plast. Så oavsett om huset är av trä, fasad av cement eller puts eller är murat så finns det lämpliga fönster att tillgå. Det är viktigt för hur helheten ska upplevas att man väljer rätt. Fråga gärna en fönsterexpert som kan ge bra praktiska råd och tips för just ditt projekt.

Miljö

I dessa klimattider så är det också bra att tänka över energivärdet på de fönster man tänker montera. Detta är lika viktigt oavsett om det gäller ett nybygge eller utbyte av befintliga fönster. I dag är U-värdet viktigare än någonsin att beakta. (Detta kallades förr för k-värde). U-värdet är ett mått på hur bra fönstret isolerar. Det är lika viktigt att ett bra fönster håller värmen inne i huset på vintern som att det kan hålla värmen utanför på sommaren. Det finns mycket bra och moderna fönster idag som kan kombinera dessa egenskaper. Läs på och ställ krav. Miljön förtjänar att vi gör kloka miljöval och minimerar behovet av uppvärmning på vintern, liksom minskar kylbehovet på sommaren.