Har fönsterna på villan börjat se lite tråkiga ut eller känner du att de inte riktigt håller tätt längre? Dåliga fönster eller fönster som är trasiga kan inte fungera optimalt. Det leder snabbt till höga energikostnader, men kan också orsaka större problem än så. När dina fönster inte längre håller måttet kan det vara hög tid att byta ut dessa mot nyare och energisnålare alternativ.

Idag finns det många olika fönster på marknaden att välja mellan. Du hittar både fönster som är tillverkade i aluminium, PVC eller de mer klassiska alternativen i trä. Just träfönster har en väldigt lång hållbarhet om de får rätt underhåll. Därför rekommenderas i många fall att renovera träfönster om det är möjligt, innan de byts ut helt och hållet.

Dags för fönsterbyte

Har du bestämt dig för att byta ut dina fönster finns det två alternativ. Du kan antingen göra arbetet själv med hjälp av material och verktyg från Buildor eller så kan du anlita en hantverkare för uppdraget. Det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen. Gör du arbetet själv kan du spara in en hel del pengar. Anlitar du en hantverkare kan du vara garanterad på att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt vis.

Vad kan en hantverkare hjälpa dig med?

När du anlitar en hantverkare för ett fönsterbyte kan du själv välja om du vill ha hjälp med hela eller delar av bytet. Det betyder att du kan välja om du vill göra vissa delar själv och ta in en hantverkare för de svårare momenten, eller om du vill ha en så kallad totalentreprenad där hantverkaren hjälper dig från början till slut. Kom ihåg att alltid be om offerter innan, för att jämföra vilken som är bäst.

ROT-avdrag för fönsterbyte

Vid anlitande av en hantverkare för ditt fönsterbyte kan du använda dig av ROT-avdraget för att sänka dina kostnader. För att ROT-avdraget ska vara giltigt gäller det att du står som ägare på huset vars fönster ska bytas ut, samt att du har betalat tillräckligt mycket skatt. Gäller det ett småhus vars fönster ska bytas måste småhuset vara minst 5 år gammalt. Vid byte av fönster på en bostadsrätt är det istället din BRF som ska hjälpa dig. ROT-avdraget ger ett maximalt avdrag på 30 % upp till 50.000 kronor per år och per person.