Det finns mycket som kan bidra till att en bostad läcker värme, bland annat fönster. För att spara på kostnaderna för värmen kan man, förutom att byta fönster, även byta elbolag. Med ett elbolag som sänker kostnaderna för elförbrukningen kan man drastiskt minska sina utgifter för värmen i hemmet.

Välj rätt elbolag

Har du rätt elkostnader som är så låga de kan bli? Det kan vara väldigt svårt att själv hålla koll på sin elförbrukning, men med hjälp av Tibber blir det hur enkelt som helst. Besök deras hemsida https://tibber.com/se/ för att ansöka och byta till deras elbolag. Genom att man får full kontroll över sin elförbrukning blir det lättare att reglera elförbrukningen och anpassa den efter sin egen ekonomi. Tibber ger även möjlighet att skaffa el från gröna källor. Därför är Tibber inte bara bra för dig och din plånbok, utan även för planeten. Skaffa Tibber idag och sänk dina elkostnader snabbt och effektivt.

Skaffa rätt fönster

Att ha rätt fönster är mycket viktigt för att bevara värmen i bostaden. Otäta fönster är en av de främsta orsakerna till kallras, när kyla tränger in från fönstret och samlas på golvet. Fönster som isolerar ordentligt är därför viktigt att investera i för att bevara värmen under kalla vinterdagar. Gamla fönster är oftast enkla en- eller tvåglasfönster, vilka släpper in mycket kalluft. Moderna fönster är oftast treglasfönster, som isolerar mycket bättre. Om dina befintliga fönster inte är treglasfönster är det en god sak att lägga några extra slantar på det för att få ett varmare inomhusklimat och sänka elkostnaderna för uppvärmningen.

Under vintern kan kyla även tränga in på andra ställen i bostaden, exempelvis via golvet eller vinden. Om du bor i ett äldre hus kan ett golv med breda golvspringor släppa in kall luft, speciellt om golvet inte är isolerat. Att ha ett tak utan en vind gör också att kyla kan tränga in utifrån. En vind isolerar och skyddar genom att skapa ett mellanrum mellan taket och bostadsutrymmet. Om man inte har en vind som kan ta bort den största delen av kylan kommer kalluften att ta sig in via taket och färdas hela vägen ner till resten av huset. Samtidigt kommer varmluften inifrån att färdas upp och ut genom taket eftersom kalluft är tyngre än varmluft. Det skapar visserligen en behaglig ventilationseffekt i huset, men det blir svårt att hålla huset varmt. Man behöver absolut inte ha en stor vind för att få den rätta effekten. Det räcker med ett litet utrymme på en meters höjd. Huvudsaken är att det skapas ett mellanrum mellan taket och övriga bostadshuset. Anlita en snickare som kan ordna det så att det blir lättare att hålla värmen nästa vinter.